Foto: Pixabay

Hrvatska nije, niti hoće legalizirati GMO proizvodnju!

Posted by

Pogrešnim tumačenjima izglasanih izmjena i dopuna Zakona o GMO građani su posljednjih dana izloženi brojnim manipulacijama oko, tobože, legalizacije proizvodnje genetski modificiranih organizama. Takve tvrdnje su u potpunosti neistinite i njihovo plasiranje je čista manipulacija koja služi nepotrebnom uznemiravanju hrvatskih građana.

Europska unija (Europski parlament i Vijeće) je 2015. godine donijela Direktivu (EU) 2015/412 kojom se mijenja Direktiva 2001/18/EZ, a tiče se mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uzgoj genetski modificiranih organizama na svom području. U uvodu navedene Direktive pod točkom 6. navedeno je sljedeće: „države članice imaju pravo na mogućnost donošenja pravno obvezujućih akata kojima se ograničava ili zabranjuje uzgoj GMO-a na njihovu državnom području nakon što su takvi GMO-i odobreni za stavljanje na tržište Unije.”

Budući je europska direktiva pravno obvezujući akt za sve države članice, a koji se ne primjenjuje izravno, već je Hrvatska u skladu s procedurom pristupila izmjenama Zakona o genetski modificiranim organizmima. Tim Zakonom nisu otvorena vrata uzgoju GMO-a u Hrvatskoj, već je njime propisan pravni temelj oko procedure kojom se može ograničiti ili zabraniti uzgoj GMO-a na dijelu ili na cijelom području Republike Hrvatske, kao i prava i obveze nadležnih državnih tijela. S druge strane, ovim zakonom osigurava se ispunjenje obveze koje Hrvatska ima kao članica EU unosom odredbi iz Direktive, dok će se istodobno novim zakonskim odredbama omogućiti Vladi RH donošenje uredbe kojom će Hrvatska ostati slobodna GMO free zona.

Saborski zastupnici koji su dignuli ruku za ovaj zakon sasvim sigurno nisu dignuli ruku za legalizaciju genetski modificiranih usjeva. GMO usjevi se u Hrvatskoj neće legalizirati, a Hrvatska će, u skladu sa propisanom procedurom, iskoristiti mogućnost izuzeća od europskih odredbi koje bi otvorile mogućnost takvoj legalizaciji.

Zdravlje hrvatskih građana i visoka kvaliteta prehrambenih proizvoda na hrvatskom tržištu su nam svima od primarne i životne važnosti!

 

#GMOFree