Inicijativa za izmjene DPS-a predškolskog odgoja: za proširenje mogućnosti gradnje vrtića

Posted by

Svi smo ustrajni u namjeri da se u našem gradu, kao i u svim drugim gradovima i općinama u Hrvatskoj povećaju kapaciteti u vrtićima i jaslicama kako bi svakom djetetu mogli jamčiti mjesto u predškolskim ustanovama gdje će započeti svoje obrazovanje. Svjesni smo tako da postojeći Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe svojim strogim tehničkim uvjetima značajno otežava jedinicama lokalne samouprave,a posebno većim urbanim sredinama poput Splita, otvaranje novih predškolskih ustanova. Smatram kako se treba pristupiti donošenju izmjena DPS-a predškolskog odgoja i naobrazbe kako bi se omogućio elastičniji pristup ovom pitanju, uz očuvanje svih dostignutih obrazovnih standarda. S tim u cilju sam se obratio dopisom resornoj ministrici znanosti i obrazovanja Blaženki Divjak s molbom da razmotri ovu mogućnost. Ciljevi su nam svima isti – kvalitetno i dostupno obrazovanje i predškolski odgoj za svu djecu, a ovim angažmanom taj cilj možemo ostvariti.

 

Tekst dopisa:

Poštovana gospođo ministrice,
svake godine u svim većim urbanim sredinama, a posebno u velikim hrvatskim gradovima, smo svjesni problema upisa djece predškolskog uzrasta u vrtiće i jaslice, odnosno manjka raspoloživog kapaciteta kako bi se sva djeca mogla upisati u te ustanove. Kako je postojeći Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe koji je trenutno na snazi propisao prilično stroge tehničke uvjete za izgradnju zgrade dječjeg vrtića, kao primjerice u članku 43. : „Površina potrebnog zemljišta za izgradnju
zgrade dječjeg vrtića i formiranje prilaznih putova, igrališta, slobodnih površina, gospodarskoga dvorišta i parkirališta treba biti najmanje 30 m2 po djetetu,” smatram kako okolnosti koje su realnost u sredinama poput Grada Splita moraju potaknuti nadležne na preispitivanje postojećeg propisa i potencijalno na njegovu izmjenu.

Grad Split i nadležna gradska vlast je pokazala kroz svoje mjere volju i namjeru i za povećanjem
kapaciteta vrtića i to je jedan od glavnih ciljeva ali problem na koji Grad nailazi je nedostatak prostornih uvjeta za izgradnju takvih samostojećih objekata koji se traže po sada važećem Državnom pedagoškom standardu. Smatram kako doba u kojem živimo zahtjeva od nas elastičniji pristup i maksimalnu
prilagodbu s ciljem da, bez ugrožavanja sigurnosti i minimalnih standarda, svakom djetetu omogućimo predškolski odgoj i obrazovanje u vrtićima. Iako su prostorni uvjeti u urbanim sredinama nepovoljni, problem se može riješiti elastičnijim pristupom, odnosno predviđanjem mogućnosti djelovanja vrtića u
prikladnim prostorima stambenih zgrada, prostorijama Crkve i sl.

Temeljem prethodno navedenog pozivam Vas da navedeni Državni pedagoški standard preispitate i razmislite o potencijalnim izmjenama. Ciljevi su nam svima isti, a to je kvalitetno i dostupno  obrazovanje i predškolski odgoj za svu djecu, a upravo ovakvim angažmanom taj cilj možemo ostvariti.

S poštovanjem,

Petar Škorić, zastupnik.